Stamina för ledarskap

Anckar Stamina utvecklar de interna processerna när företaget ändras och det inte finns tilltäckligt med egna resurser. Anckar Stamina kan också förbättra ledarskap, arbetsklimat, resultat och service genom att använda sig av nuvarande resurser och göra smärre ändringar. 

The Ken Blanchard Companies har undersökt i förmannarbete och ledarskap i decennier och utvecklat testade och fungerande koncept för förmansträningar. Anckar Stamina Ab är en certifierad Blanchardtränare. Företaget erbjuder alla Blanchardträningar. Blanchard är den 11 mest kända ledarskapstränare i världen.

Stamina för kommunikation- och kulturtjänster

Anckar Stamina är specialist på organisationskommunikation och finsk kommunikation. Anckar Staminas viktiga språk är också svenska och ryska. Genom att kunna svenska och ryska kommer man in i organisationer, kulturer samt får god kontakt med kunderna.

Stamina genom Business Coaching

När arbetstagaren eller företagaren grubblar på någonting kan Business Coaching hjälpa att disponera tankarna. Business Coaching är en utforskad metod som International Coach Federtationin (ICF) har ackrediterat. Metoden utbildas på Business Coaching Institute i Finland. Business  coaching gör att kunden finner nya tänkesätt. Business coaching bygger på styrkor och är lösningsorienterat. Under coachingprocessen skapas medvetenhet, planeras verksamhet, sättes mål och kontrolleras avancemang och tas ansvar. I bästa fall är Business Coaching en del av Talent Management processen av företag och ökar på individens karriärkapital. Anckar Stamina erbjuder Business Coach service på svenska, finska och engelska.