Stamina för utbildning

För att maximera inlärning och konkurrensförmåga skall utbildningsorganisationerna  ha en tydlig och kundorienterad strategi. Strategin skall styra läroplanerna och – metoderna, kvalitetsarbetet samt marknadsföringen. Allt detta kan utvecklas tillsammans genom att engagera personalen, intressegrupperna samt de studerande för att få nya infallsvinklar.
Anckar Stamina har en lång och mångsidig erfarenhet av finsk utbildning som lärare, utvecklare och ledare.

Anckar Stamina hjälper gärna till både i Finland och utomlands när nya koncept skapas eller gamla utvecklas.