Voimaa johtamiseen

 

BLANCHARDIN TILANNEJOHTAMINEN SLII® JA MUUT VALMENNUKSET

Esimiehellä on erilaisia työntekijöitä, joiden vahvuudet ja kehityskohteet ja -mahdollisuudet voi tunnistaa tilannejohtamisen avulla. Yhdessä työntekijän kanssa sovitaan, miten esimies johtaa työntekijää eri tehtävissä ja tilanteissa.

Tilannejohtaminen on hyödyllistä, koska se antaa esimiehelle työkalut työntekijän kehitysvaiheen ja sitoutuneisuuden diagnosointiin. Siten esimies osaa toimia mielekkäästi ja tuloksekkaasti eri tilanteissa.

Tilannejohtaminen antaa valmiudet kommunikoida. Se luo yhteisen kielen ja tavoitteen esimiehen ja työntekijöiden kesken. Jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdelluksi oman tilanteen mukaan.

Tilannejohtamisen valmennus on oppimismatka ja kokemus, jossa esimies on valmennuksen keskiössä. Ainutlaatuinen osa valmennusta on alaisille tehty verkkoaineisto, jonka avulla hekin ottavat tilannejohtamisen haltuun. Näin yhden osallistujan hinnalla valmennetaan jopa 21 henkilöä!

Tilannejohtaminen II, SLII®, on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamismalli. Sen kehittänyt The Ken Blanchad Companies. Se pysyy vuodesta toiseen USAn 20 parhaan valmennusyrityksen listalla.

https://www.kenblanchard.com/

Valmennuksen sisältö

Tilannejohtamisen valmennus kestää 2 päivää. Se voidaan toteuttaa lähiopetuksena, monimuotona tai täysin virtuaalisesti.

E-valmennukseen voi osallistua jopa 21 ihmistä kerralla, ja kattava verkkomateriaali tukee silloin, kun sopii ja tarvitsee.

Valmennus sopii niin ylimmälle kuin keskijohdollekin. Siinä oppii myös itsestään ja itsensä johtamisesta. Itsensä johtamisesta tarjotaan myös omia valmennuksia. Tilannejohtamisen valmennus jakautuu 4 vaiheeseen:

Vaihe 1: Orientointi


Tilannejohtamisen valmennus käynnistyy virtuaalimaailmassa ennen lähipäiviä. Esimies tutustuu Tilannejohtamiseen ja SMART-tavoitteisiin. Hän tekee johtamisen kuntotestin ja johtamisen itsearvion LBAII®:n, joka selvittää, missä hän on jo vahva ja missä hänen tarvitsee kehittyä.

Vaihe 2: Oppiminen


Ensimmäinen lähipäivä on matka Tilannejohtamisen malliin ja Tilannejohtajan kolmeen taitoon. Matka jatkuu SLX-elokuvan kera, jonka tarina kertoo, mikä johtamisessa voi mennä vikaan – ja miten saada johtaminen ja ihmiset takaisin raiteille.

Vaihe 3: Harjoittelu


Toisena lähipäivänä esimies saa keinot viedä Tilannejohtaminen käytäntöön. Tositilanteisiin perustuvien harjoitusten avulla hän eläytyy Tilannejohtajaksi ja harjoittelee uusia taitoja, oppii muiden kokemuksista ja auttaa muita oppimaan. SLX-elokuva päättyy ja esimies kohtaa uudet haasteet. Kun lähipäivä loppuu, esimies tietää olevansa matkalla kohti parasta johtamista.

Vaihe 4: Kiinnittäminen eli opitun vieminen käytäntöön


Tilannejohtajaksi kehittyvä saa matkalleen mukaan huolella suunnitellun ja tehokkaan verkkoaineiston. Se sisältää videoita, työkaluja, itsearviointeja ja pelejä, joiden avulla esimies hallitsee kehittymistään ja kiinnittää opitun arkeen. Työntekijöitään varten hän saa verkkoaineiston, joka auttaa heitä saamaan selvän käsityksen Tilannejohtamisesta ja luo heille ja esimiehelle yhteiset odotukset parhaasta johtamisesta.

The Ken Blanchard Companies tarjoaa myös monia muita johtamisvalmennuksia, esimerkiksi itsensä johtamiseen. Anckar Stamina  tuo organisaatiolle koko Blanchard-valmennusten paletin.