Voimaa johtamiseen

 

BLANCHARDIN SLII® JA MUUT VALMENNUKSET

Esimiehellä on erilaisia työntekijöitä, joiden vahvuudet ja kehityskohteet ja -mahdollisuudet voi tunnistaa SLII®-valmennuksen avulla. Yhdessä työntekijän kanssa sovitaan, miten esimies johtaa työntekijää eri tehtävissä ja tilanteissa.

Eri tilanteiden mukaan johtaminen on hyödyllistä, koska se antaa esimiehelle työkalut työntekijän kehitysvaiheen ja sitoutuneisuuden diagnosointiin. Siten esimies osaa toimia mielekkäästi ja tuloksekkaasti eri tilanteissa.

SLII® antaa valmiudet kommunikoida. Se luo yhteisen kielen ja tavoitteen esimiehen ja työntekijöiden kesken. Jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdelluksi oman tilanteen mukaan.

SLII®-valmennus on oppimismatka ja kokemus, jossa esimies on valmennuksen keskiössä. Ainutlaatuinen osa valmennusta on alaisille tehty verkkoaineisto, jonka avulla hekin ottavat SLII®-käytänteet haltuun. Näin yhden osallistujan hinnalla valmennetaan jopa 21 henkilöä!

SLII® on maailman tutkituin, tunnetuin ja käytetyin johtamismalli. Sen kehittänyt The Ken Blanchad Companies. Se pysyy vuodesta toiseen USAn 20 parhaan valmennusyrityksen listalla.

https://www.kenblanchard.com/

Valmennuksen sisältö

SLII®-valmennus kestää 2 päivää. Se voidaan toteuttaa lähiopetuksena, monimuotona tai täysin virtuaalisesti.

E-valmennukseen voi osallistua jopa 21 ihmistä kerralla, ja kattava verkkomateriaali tukee silloin, kun sopii ja tarvitsee.

Valmennus sopii niin ylimmälle kuin keskijohdollekin. Siinä oppii myös itsestään ja itsensä johtamisesta. Itsensä johtamisesta tarjotaan myös omia valmennuksia. SLII®-valmennus jakautuu 4 vaiheeseen:

Vaihe 1: Orientointi


SLII-valmennus käynnistyy virtuaalimaailmassa ennen lähipäiviä. Esimies tutustuu SLII-  ja SMART-tavoitteisiin. Hän tekee johtamisen kuntotestin ja johtamisen itsearvion LBAII®:n, joka selvittää, missä hän on jo vahva ja missä hänen tarvitsee kehittyä.

Vaihe 2: Oppiminen


Ensimmäinen lähipäivä on matka SLII®-malliin ja tilannejohtajan kolmeen taitoon. Matka jatkuu SLX-elokuvan kera, jonka tarina kertoo, mikä johtamisessa voi mennä vikaan – ja miten saada johtaminen ja ihmiset takaisin raiteille.

Vaihe 3: Harjoittelu


Toisena lähipäivänä esimies saa keinot viedä SLII® käytäntöön. Tositilanteisiin perustuvien harjoitusten avulla hän eläytyy tilannejohtajaksi ja harjoittelee uusia taitoja, oppii muiden kokemuksista ja auttaa muita oppimaan. SLX-elokuva päättyy ja esimies kohtaa uudet haasteet. Kun lähipäivä loppuu, esimies tietää olevansa matkalla kohti parasta johtamista.

Vaihe 4: Kiinnittäminen eli opitun vieminen käytäntöön


Tilannejohtajaksi kehittyvä saa matkalleen mukaan huolella suunnitellun ja tehokkaan verkkoaineiston. Se sisältää videoita, työkaluja, itsearviointeja ja pelejä, joiden avulla esimies hallitsee kehittymistään ja kiinnittää opitun arkeen. Työntekijöitään varten hän saa verkkoaineiston, joka auttaa heitä saamaan selvän käsityksen SLII®-mallista ja luo heille ja esimiehelle yhteiset odotukset parhaasta johtamisesta.

The Ken Blanchard Companies tarjoaa myös monia muita johtamisvalmennuksia, esimerkiksi itsensä johtamiseen. Anckar Stamina  tuo organisaatiolle koko Blanchard-valmennusten paletin.