Voimaa johtamiseen

Anckar Stamina Oy kehittää sisäisiä prosesseja, kun yritys muuttuu ja resursseja on liian vähän tai roolit vaikeuttavat toimintaa. Anckar Stamina voi myös parantaa olemassa olevin resurssein ja pienin muutoksin johtamista, työilmapiiriä, tuloksia ja palveluja. 

The Ken Blanchard Companies on tutkinut esimiestyötä ja johtamista vuosikymmeniä ja kehittänyt testattuja ja toimivia konsepteja esimiesvalmennuksiinsa.  Anckar Stamina Oy on sertifioitu Blanchard-valmentaja. Sen kautta tarjotaan kaikkia Blanchard-valmennuksia. Blanchard on tällä hetkellä noteerattu maailman 11. tunnustetuin johtamisvalmennusyritys. 

Voimaa työelämään

Jokaisella työpaikalla olisi hyvä olla käytössä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, joka yhdessä asiakkaan kanssa tekee intervention vaikeassa tilanteessa ja kohentaa vähitellen toimintakykyä. 

Voimaa Business Coachingin avulla

Kun yrityksen tai yhteisön työntekijällä tai yrittäjällä on pohdinnan paikka, Business Coaching selkeyttää ajatuksia. Se on tutkittu ja International Coach Federtationin (ICF) akkreditoima Suomen Business Coaching Instituten koulutukseen perustuva ajatteluttamismenetelmä, joka on ratkaisukeskeinen, voimaannuttava ja myönteiseen rakentava menetelmä. Siinä luodaan tietoisuus, suunnitellaan toimintaa ja asetetaan tavoitteet ja hallitaan edistyminen ja vastuuullisuus. Parhaimmillaan Business Coaching voi olla osa yrityksen tai yhteisön Talent Management -ohjelmaa ja lisätä yksilön urapääomaa.  Anckar Stamina tarjoaa Business Coach -palveluja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.